Cabagaglio Packaging Srl prowadzi działalność w zgodności z obowiązującymi regulacjami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, zapewniając bezpieczne środowisko pracy dla swoich pracowników, stronom trzecim, oraz swoim klientom I dostawcom.